Sắp xếp

Tủ Hồ sơ Trung CATM

Tủ Trung CATM 01

Tủ Trung CATM 01

Giá bán 1.500.000 đ

Kích thước (mm): D 1000 x S 400 x C 1250

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Tủ Trung CATM 02

Tủ Trung CATM 02

Giá bán 2.080.000 đ

Kích thước (mm): 800x400x1650

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Trung CATM 03

Tủ Trung CATM 03

Giá bán 1.600.000 đ

Kích thước (mm): 800x400x1250 mm

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Trung CATM 04

Tủ Trung CATM 04

Giá bán 2.680.000 đ

Kích thước (mm): 1600x400x1250 mm

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Trung CATM 05

Tủ Trung CATM 05

Giá bán 2.575.000 đ

Kích thước (mm): 1200x400x1000 mm

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Trung CATM 06

Tủ Trung CATM 06

Giá bán 2.475.000 đ

Kích thước (mm): 1200x400x1250

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Trung CATM 07

Tủ Trung CATM 07

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): D 1200 x S 400 x C 1250

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Trung CATM 09

Tủ Trung CATM 09

Giá bán 2.250.000 đ

Kích thước (mm): D 1200 x S 400 x C 1100

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Trung CATM 10

Tủ Trung CATM 10

Giá bán 2.363.000 đ

Kích thước (mm): D 1000 x S 400 x C 1250

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Trung CATM 11

Tủ Trung CATM 11

Giá bán 2.000.000 đ

Kích thước (mm): D 1000 x S 400 x C 1250

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Trung CATM 12

Tủ Trung CATM 12

Giá bán 2.000.000 đ

Kích thước (mm): D 1000 x S 400 x C 1250

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Trung CATM 13

Tủ Trung CATM 13

Giá bán 2.000.000 đ

Kích thước (mm): D 1000 x S 400 x C 1250

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Trung CATM 14

Tủ Trung CATM 14

Giá bán 2.400.000 đ

Kích thước (mm): D 1200 x S 400 x C 1250

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Trung CATM 15

Tủ Trung CATM 15

Giá bán 2.050.000 đ

Kích thước (mm): D 1000 x S 400 x C 1247

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Trung CATM 16

Tủ Trung CATM 16

Giá bán 2.550.000 đ

Kích thước (mm): D 1200 x S 400 x C 1250

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Trung CATM 17

Tủ Trung CATM 17

Giá bán 1.410.000 đ

Kích thước (mm): D 800 x S 400 x C 1250

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Trung CATM 18

Tủ Trung CATM 18

Giá bán 2.188.000 đ

Kích thước (mm): D 1000 x S 400 x C 1250

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Trung CATM 19

Tủ Trung CATM 19

Giá bán 2.580.000 đ

Kích thước (mm): D 1000 x S 400 x C 1250

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Trung CATM 20

Tủ Trung CATM 20

Giá bán 2.650.000 đ

Kích thước (mm): D 1000 x S 400 x C 1250

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Trung CATM 21

Tủ Trung CATM 21

Giá bán 2.475.000 đ

Kích thước (mm): D 1200 x S 400 x C 1250

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Trung CATM 22

Tủ Trung CATM 22

Giá bán 2.480.000 đ

Kích thước (mm): D 1200 x S 400 x C 1250

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Trung CATM 23

Tủ Trung CATM 23

Giá bán 5.055.000 đ

Kích thước (mm): D 2400 x S 400 x C 1250

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

© 2016 All Rights Reserved. Designed & Developed by Eoffices Design Team

Hỗ trợ trực tuyến

.
.
.
.