Sắp xếp

Kệ văn phòng

Kệ trang trí DS01

Kệ trang trí DS01

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 1000x300x900

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Kệ trang trí DS02

Kệ trang trí DS02

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 900x300x900

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Kệ trang trí DS03

Kệ trang trí DS03

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 1000x300x1000

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Kệ trang trí DS04

Kệ trang trí DS04

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 1000x300x1350

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Kệ trang trí DS05

Kệ trang trí DS05

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 900x300x1800

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Kệ trang trí DS06

Kệ trang trí DS06

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 900x300x1800

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Kệ trang trí DS07

Kệ trang trí DS07

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 2200x400x1800

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Kệ trang trí DS08

Kệ trang trí DS08

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 1600x300x1850

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Kệ trang trí DS09

Kệ trang trí DS09

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 1400x400x1850

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Kệ trang trí DS10

Kệ trang trí DS10

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 1800x400x1850

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Kệ trang trí DS11

Kệ trang trí DS11

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 1200x300x1950

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Kệ trang trí DS12

Kệ trang trí DS12

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 1200x400x1950

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

© 2016 All Rights Reserved. Designed & Developed by Eoffices Design Team

Hỗ trợ trực tuyến

.
.
.
.