Sắp xếp

Tủ Hồ Sơ Thấp CATL

Tủ thấp CATL 01

Tủ thấp CATL 01

Giá bán 1.680.000 đ

Kích thước (mm): D 1000 x S 400 x C 850

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ thấp CATL 02

Tủ thấp CATL 02

Giá bán 1.450.000 đ

Kích thước (mm): D 1000 x S 400 x C 850

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ thấp CATL 03

Tủ thấp CATL 03

Giá bán 2.480.000 đ

Kích thước (mm): D 1600 x S 400 x C 850

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ thấp CATL 04

Tủ thấp CATL 04

Giá bán 1.600.000 đ

Kích thước (mm): D 1000 x S 400 x C 850

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

25% off

Tủ thấp CATL 05

Tủ thấp CATL 05

Giá bán 1.500.000 đ

Kích thước (mm): D 1000 x S 400 x C 850

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ thấp CATL 06

Tủ thấp CATL 06

Giá bán 1.600.000 đ

Kích thước (mm): D 1000 x S 400 x C 850

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ thấp CATL 07

Tủ thấp CATL 07

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): D 800 x S 400 x C 850

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ thấp CATL 08

Tủ thấp CATL 08

Giá bán 2.500.000 đ

Kích thước (mm): D 1600 x S 400 x C 850

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ thấp CATL 09

Tủ thấp CATL 09

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): D 800 x S 400 x C 900

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ thấp CATL 10

Tủ thấp CATL 10

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): D 1200 x S 400 x C 900

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ thấp CATL 11

Tủ thấp CATL 11

Giá bán 1.980.000 đ

Kích thước (mm): 1200x400x850

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ thấp CATL 12

Tủ thấp CATL 12

Giá bán 1.200.000 đ

Kích thước (mm): D 800 x S 400 x C 847

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ thấp CATL 13

Tủ thấp CATL 13

Giá bán 1.980.000 đ

Kích thước (mm): D 1200 x S 400 x C 850

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ thấp CATL 14

Tủ thấp CATL 14

Giá bán 2.660.000 đ

Kích thước (mm): D 1600 x S 400 x C 850

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

12% off

Tủ thấp CATL 15

Tủ thấp CATL 15

Giá bán 1.500.000 đ

Kích thước (mm): D 1000 x S 400 x C 850

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ thấp CATL 17

Tủ thấp CATL 17

Giá bán 1.380.000 đ

Kích thước (mm): D 800 x S 400 x C 850

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ thấp CATL 18

Tủ thấp CATL 18

Giá bán 2.040.000 đ

Kích thước (mm): 1200x400x850

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ thấp CATL 19

Tủ thấp CATL 19

Giá bán 1.480.000 đ

Kích thước (mm): 800x400x850

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ thấp CATL 20

Tủ thấp CATL 20

Giá bán 1.280.000 đ

Kích thước (mm): 800x400x850

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ thấp CATL 21

Tủ thấp CATL 21

Giá bán 2.680.000 đ

Kích thước (mm): 1600x400x750 mm

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 4-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ thấp CATL 22

Tủ thấp CATL 22

Giá bán 2.890.000 đ

Kích thước (mm): 1600x400x750

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC

Tình trạng: Đặt hàng 3-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

© 2016 All Rights Reserved. Designed & Developed by Eoffices Design Team

Hỗ trợ trực tuyến

.
.
.
.