Sắp xếp

Sản phẩm khuyến mãi

21% off

Tủ Ngăn Kéo CATD 01

Tủ Ngăn Kéo CATD 01

Giá bán 670.000 đ

Kích thước (mm): D 400 x D 500 x H 600

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Hàng có sẵn, giao nhanh HCM

Mua nhanh Cho vào giỏ

25% off

Tủ thấp CATL 05

Tủ thấp CATL 05

Giá bán 1.500.000 đ

Kích thước (mm): D 1000 x S 400 x C 850

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

12% off

Tủ thấp CATL 15

Tủ thấp CATL 15

Giá bán 1.500.000 đ

Kích thước (mm): D 1000 x S 400 x C 850

Chất liệu: MFC phủ Melamine

Tình trạng: Đặt hàng 2-5 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

8% off

Bàn Chân Sắt DWI 01

Bàn Chân Sắt DWI 01

Giá bán 1.200.000 đ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu: Chân sắt 40x40, mặt gỗ MFC

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

14% off

Bàn Chân Sắt DWI 02

Bàn Chân Sắt DWI 02

Giá bán 1.300.000 đ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu: Chân sắt Tam Giác, mặt gỗ MFC

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

14% off

Bàn Chân Sắt DWI 03

Bàn Chân Sắt DWI 03

Giá bán 1.300.000 đ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu: Chân sắt Tròn Phi 60, mặt gỗ MFC

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

24% off

Bàn Chân Sắt DWI 04

Bàn Chân Sắt DWI 04

Giá bán 1.000.000 đ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu: Chân sắt Oval, mặt gỗ MFC

Tình trạng: Đặt hàng 10 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

14% off

Bàn Chân Sắt DWI 06

Bàn Chân Sắt DWI 06

Giá bán 1.300.000 đ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu: Chân sắt 40x40, mặt gỗ MFC

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

14% off

Bàn Chân Sắt DWI 07

Bàn Chân Sắt DWI 07

Giá bán 1.300.000 đ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu: chân sắt, mặt gỗ MFC ngoại nhập

Tình trạng: Đặt hàng 10-12 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

14% off

Bàn Chân Sắt DWI 09

Bàn Chân Sắt DWI 09

Giá bán 1.300.000 đ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu: chân sắt, mặt gỗ MFC ngoại nhập

Tình trạng: Hàng có sẵn giao nhanh

Mua nhanh Cho vào giỏ

-718% off

Bàn Gỗ Nhân Viên DWS 01

Bàn Gỗ Nhân Viên DWS 01

Giá bán 900.000 đ

Kích thước (mm): 1200x600x750

Chất liệu: Gỗ Công nghiệp ngoại nhập

Tình trạng: Giao Nhanh Màu Tùy Chọn

Mua nhanh Cho vào giỏ

© 2016 All Rights Reserved. Designed & Developed by Eoffices Design Team

Hỗ trợ trực tuyến

.
.
.
.